Byggeskadeforsikring​

Kort om byggeskadeforsikring​

LOVPLIGTIG FORSIKRING

D. 1. april 2008 indførtes lovkrav om byggeskadeforsikring ved opførelse af bygninger til boligformål, Endvidere kræves byggeskadeforsikring når eksisterende bygninger eller arealer i sådanne, som ikke tidligere har været benyttet som bolig, indrettes til boligformål.

Kravet om Byggeskadeforsikring gælder alle private helårsboliger opført af professionelle bygherrer, hvis byggetilladelse er givet 1. april 2008 eller senere.

Byggerier undtaget fra lovkravet er:

  • Bygninger opført til udlejning, når ansøgning om byggetilladelse er indgivet efter d. 1. juli 2016
  • Offentligt støttet byggeri
  • Når private bygger til sig selv – både selvbyg og egen styring af fagentrepriser
  • Renovering af eksisterende boliger
  • Fritidshuse, ferielejligheder, timeshare og lignende

Byggeteknisk tilstand og svigt - 1- og 5-års eftersyn

Formålet med eftersynene er at afsløre byggetekniske svigt, således at ejeren og forsikringsselskabet har et veldokumenteret grundlag for at få byggeriets parter til at udbedre væsentlige fejl og mangler. Caplloyd drager omsorg for, at såvel 1- som -5års eftersynet finder sted.

Ved skade

Du kan anmelde byggeskader til forsikringen i 10 år (se forsikringsperioden i din police).

Ved konstatering af en væsentlig byggeskade, skal anmeldelse hurtigst muligt finde sted under din Byggeskadeforsikring.

Skader omfattet af forsikringen skal udbedres af den ansvarlige professionelle bygherre – hvis bygherren nægter eller er gået konkurs, sørger Caplloyd for, at en anden udbedrer skaden.

Læs mere om byggeskadeforsikringer: 

Tilbud – ved anmodning om tilbud udfyld og indsend venligst til: ​byggeskade@caplloyd.com

  1. Projektskema (Klik) - Download PDF'en for at udfylde den.

Husk også at vedhæfte følgende:

1. Tegningsoversigt for ingeniør- og arkitekt
2. Plantegning, situationsplan
3. Fundaments plan, spær plan og afløbsplan
4. Snittegninger (1:20) med angivelse af terrænkvoter, højder og oplysninger om demensioner og materialer
5. Detailtegninger (1:100) som viser bygningsdelens opbygning, samlingsdetaljer med angivelse af relevante oplysninger, herunder afstivning, forankring, ventilation, vederlag og andet.
6. Geoteknisk rapport
7. Statiske beregninger
8. Plan for vandstandssænkning, pilotering ol.

PRODUKTER

Kontakt os

Vi sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål. Kontakt vores kundeservice pr. e-mail, telefon eller bliv ringet op.​

Om caplloyd​

Caplloyd A/S – Forsikringsagentur etableredes i 2001, af Flemming Meyendorff.
Forsikringsagenturet blev i 2018 overtaget af RiskPoint A/S, som

Caplloyd i dag deler adresse med.

RiskPoint A/S

KONTAKTOPLYSNINGER

Hammerensgade 4

1267 København K

​CVR nr. 25897188

Tlf.: +45 7026 1550

​E-mail: byggeskade@caplloyd.com