Entrepriseforsikring​

Kort om entrepriseforsikringen​

ENTREPRISEFORSIKRINGEN​

Kombineret entrepriseforsikring tegnes for entrepriser, hvor arbejdet udføres af momsregistrerede entreprenører.

Bygningsbrand kan tegnes særskilt eller som en del af entreprisen.

Entrepriseforsikringen dækker blandt andet:

  • ​Skader på den del af ejendommen, som er under ombygning eller opførsel
  • Skader på de eksisterende dele af huset, som opstår som følge af byggeriet
  • Tyveri og hærværk på byggepladser
  • Skader på personer

Entrepriseforsikringen dækker i selve byggeperioden, typisk et år, men kan i visse tilfælde udvides til også at dække afhjælpning af problemer, som skyldes fejl, du eventuelt selv begår under byggeriet. Entrepriseforsikringen skal tegnes i det forsikringsselskab.

Forsikringen dækker også hvis du har lavet en aftale efter AB 92, er du forpligtet til at sørge for, at entreprenøren og hans eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen, hvis entreprenøren anmoder om det. Ifølge AB 92 er du også forpligtet til at tegne brand- og stormskadeforsikring fra byggeriets start, hvis du ikke i forvejen har sådan en. Forsikringen løber indtil fejler og mangler, som findes ved afleveringsforretningen, er udbedret.

All-Risk-forsikring – er en obligatorisk standarddækning som omfatter byggeriet og byggematerialer.

Bestående bygning - Tilvalgsdækning

Dækker skader på den allerede eksisterende bygning - fx sætningsskader. Du kan kun købe denne dækning, hvis der er tale om en ombygning, tilbygning eller renovering.

Forsikringen kan også udvides til at dække farligt arbejde så som:

  • Nedramning af pæle og spuns samt optrækning af spuns
  • Midlertidig grundvandssænkning
  • Sprængsningsarbejde

Forsikringen dækker i bygge- og anlægsperioden. Herudover omfatter forsikringen en afhjælpningsperiode på 15 måneder.

Ønskes tilbud på entreprise forsikring eller øvrige produkter, bedes du venligst henvende dig til RiskPoint A/S. som er Caplloyd's samarbejdspartner og nuværende ejer.

RiskPoint - Produkter

PRODUKTER

Kontakt os

Vi sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål. Kontakt vores kundeservice pr. e-mail, telefon eller bliv ringet op.​

Om caplloyd​

Caplloyd A/S – Forsikringsagentur etableredes i 2001, af Flemming Meyendorff.
Forsikringsagenturet blev i 2018 overtaget af RiskPoint A/S, som

Caplloyd i dag deler adresse med.

RiskPoint A/S

KONTAKTOPLYSNINGER

Hammerensgade 4

1267 København K

​CVR nr. 25897188

Tlf.: +45 7026 1550

​E-mail: byggeskade@caplloyd.com