Speciel forsikring​

Kort om vores specielle forsikringer​

​GOLF FORSIKRING - GOLFPACK

​Grunddækning

All risks forsikring dækker direkte fysisk tab eller skade på bygninger og løsøre ved pludselig og uforudsete begivenheder. Eks. Skade som følge af brand, storm, påkørsel, indbrudstyveri, oversvømmelse, jordskred m.m. Og andre pludselige skader, bl.a. låseomstilling og el-skade på rene bygningsinstallationer. Driftstab og meromkostninger ved skade, IT-kasko (sammenbrud og el-skade).

Banedækning:

 • Skade på tees, greens og landskaber inkl. udstyr og sprinklere.
 • ​Sammmestyrtning/jordskred og oversvømmelse
 • ​Hole in One dækning – bardækning
 • Skade som følge af vildfarende golfbolde

Tabsdækning:

 • Tab af kontingent ved sygdom eller ulykke
 • Udgifter ved aflysning af arrangement.
 • ​Dækning af vandafgift ved lækage af vandingsanlæg.
 • Tab ved madforgiftning, sygdom o.l.

Særlige tilvalgsdækninger kan tilkøbes.​

Hent skema til brug for afgivelse af forsikringstilbud >>

Byggeansvarsforsikring

Produktet henvender sig til de byudviklingsområder som har kommuner involverede som part i projektet, f.eks. i form af medejerskab af et projektselskab. Et vigtigt element i dette forsikringsprodukt er derfor, at der skabes et ”armslængde”-princip i forhold til kommunes ejerandel i projektselskabet og som myndighed i forhold til at give byggetilladelser mv. Der ønskes et koncept, hvor borgerne oplever og får en uvildig sagsbehandling.

Der vil blive oprettet en byggesagkyndige tredjepart som også vil være den part der i et skadestilfælde vil besigtige skaderne og rapportere om skaderne er nye og om hvorvidt det kan sandsynliggøres, at skaderne udspringer af aktiviteterne fra byggefelterne. Herved sikres en hurtig og uvildig sagsbehandling

Produktet adskiller sig desuden fra et traditionelt entrepriseansvarsprodukt ved at man identificere alle parter fra de omfattede byggefelter, og det er derfor tilstrækkeligt, at bevisføre at skadevolder er fra byggerierne på byggefelternes parter. Derudover er ansvarsbedømmelsen også udvidet i det pågældende produkt, da det alene er tilstrækkeligt at det er sandsynliggjort, at skaderne udspringer fra byggefelterne.

​Guldsmedeforsikring

Erhvervsdrivende, som med fordel kan tagne guldsmedeforsikring er:

 • Guldsmede
 • Urmagere
 • Juvelerer
 • Reparatører
 • Engroshandlere
 • Diamanthandlere

Som agent for HDI Global tilbyder vi forsikring og risikoanalyse af særligt krævende områder, som bl.a. guldsmede og urmagerbranchen. Vi hjælper dig sammen med HDI’s tekniske rådgiver med at gennemgå din virksomhed og giver praktiske råd baseret på vores erfaringer med forebyggelse af indbrud og røveri.

Du kan vælge dækning af:

 • Brand
 • Tyveri
 • ​Røveri
 • ​Transport
 • ​Pengeværdier
 • ​Inventar
 • ​Driftstab
 • ​Glas
 • ​Lysreklamer
 • ​Erhvervsansvar
 • ​Netbank
 • Retshjælp

PRODUKTER

Kontakt os

Vi sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål. Kontakt vores kundeservice pr. e-mail, telefon eller bliv ringet op.​

Om caplloyd​

Caplloyd A/S – Forsikringsagentur etableredes i 2001, af Flemming Meyendorff.
Forsikringsagenturet blev i 2018 overtaget af RiskPoint A/S, som

Caplloyd i dag deler adresse med.

RiskPoint A/S

KONTAKTOPLYSNINGER

Hammerensgade 4

1267 København K

​CVR nr. 25897188

Tlf.: +45 7026 1550

​E-mail: byggeskade@caplloyd.com